2020-03-23 14:33:19

OBAVIJEST – RAD SA STRANKAMA

Radi prevencije širenja koronavirusa COVID-19 molimo da sve daljnje kontakte obavljate na jedan od sljedećih načina navedenih u nastavku.

  • e-mailom: ured@os-pzrinski-jalzabet.skole.hr    mirjana.orsic@gmail.com
  • telefonom 042 647 088, 042 647 880 ili 098 928 33 63
  • zemaljskom poštom

Ako zbog hitnosti morate osobno doći u školu molimo Vas da se prethodno najavite.

Sve popodnevne aktivnosti i zakup školske sportske dvorane odgađaju se do daljnjega.

                                                                             Ravnateljica: Mirjana Kučar


Osnovna škola "Petar Zrinski" Jalžabet